Nasi Autorzy

Zapraszamy Państwa, Szanowne Czytelniczki i Szanownych Czytelników, do zapoznania się z pełnym spisem treści – makietą najnowszego, bieżącego numeru naszego czasopisma. Każdy numer „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” zawiera dwie zasadnicze części: 1) Rozprawy-Artykuły-Studia-Sprawozdania z badań, stanowiące główny trzon naszego czasopisma, 2) Recenzje-Materiały zawierające recenzje-omówienia książek oraz inne materiały (np. źródłowe, bibliograficzne).

Wśród Autorów najnowszego numeru znajdujemy m.in. następujące osoby:

The Authors of Texts in the Issue 3 (3) 2013

Autorzy tekstów w tomie 3 (3) 2013

Marián Andričík, PhDr., Ph.D. with habilitation, associate professor – the Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia),

Ol’ga Ciganok [Ольга Циганок, Olga Cyganok, Olga Tsyganok], C.Sci. – the Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

Beata Maria Gaj, Ph.D. with habilitation, associate profesor – the University of Opole (Poland),

Małgorzata Kowalik, Ph.D. – a cooperator of the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland),

Wojciech Kudyba, Ph.D. with habilitation, professor – the University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw (Poland),

Władysław Panasiuk – a former secretary of the John Paul II Polish Writers Association in Chicago (Illinois, the USA),

Fr Stefan Radziszewski, Ph.D., Th.D., Doctor of Divinity, Doctor of Humanities – the Jadwiga of Poland’s School of the Sisters of the Holy Family of Nazareth in Kielce and the
Higher Theological Seminary in Kielce (Poland), the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland),

Natalia Maria Ruman, M.A. – the Silesian University, Katowice, Cieszyn (Poland)

Irina Tarangul (Ирина Тарнагул), M.A. – the Yuriy Fedkovich National University, Chernivtsi [Černìvcì] (Ukraine),

Aleksandra Tomorug (Александра Томоруг). M.A. – the Yuriy Fedkovich National University, Chernivtsi Černìvcì (Ukraine),

Marek Mariusz Tytko, Ph.D. – the Jagiellonian University, Cracow (Poland)

Fr Vladimir Vukašinoviđ (Vladimir Vukašinović, [Владимир Вукашиновић], Ph.D., associate professor – the University of Belgrade, Beograd (Serbia),

Anna Marta Żukowska, Ph.D. with habilitation, professor – the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (Poland).

„Religious and Sacred Poetry” jest czasopismem z wolnym (bezpłatnym, swobodnym) dostępem do jego treści, co wynika z zasady Open Access (nie ma ograniczeń dostępu do pełnych wersji zamieszczonych materiałów). To ułatwia Autorom dzielenie się swoim dorobkiem naukowym z środowiskami naukowymi całego świata. Nasi Autorzy rozumieją tę zasadę i dlatego chętnie u nas publikują. Zapraszamy do współpracy. Materiały spełniające odnośne kryteria naukowe, otrzymane przez nas od Autorów po zamknięciu najnowszego, bieżącego numeru zasilają łamy numeru następnego (kolejnego). Autorzy-naukowcy z różnych krajów mogą na bieżąco nadsyłać swoje artykuły do kolejnych numerów. Złożone do redakcji teksty podlegają procesowi recenzowania naukowego, a zamieszczone na łamach czasopisma prace (teksty) są chronione prawem autorskim.

Marek Mariusz Tytko

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

The Authors of Texts in the Issue 3 (3) 2013

Autorzy tekstów w tomie 3 (3) 2013

Marián Andričík, PhDr., Ph.D. with habilitation, associate professor – the Pavol Jozef

Šafárik University in Košice (Slovakia),

Ol’ga Ciganok [Ольга Циганок, Olga Cyganok, Olga Tsyganok], C.Sci. – the Taras

Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

Beata Maria Gaj, Ph.D. with habilitation, associate profesor – the University of Opole

(Poland),

Małgorzata Kowalik, Ph.D. – a cooperator of the John Paul II Catholic University of Lublin

(Poland),

Wojciech Kudyba, Ph.D. with habilitation, professor – the University of Cardinal Stefan

Wyszynski in Warsaw (Poland),

Władysław Panasiuk – a former secretary of the John Paul II Polish Writers Association in

Chicago (Illinois, the USA),

Fr Stefan Radziszewski, Ph.D., Th.D., Doctor of Divinity, Doctor of Humanities – the

Jadwiga of Poland’s School of the Sisters of the Holy Family of Nazareth in Kielce and the

Higher Theological Seminary in Kielce (Poland), the John Paul II Catholic University of

Lublin (Poland),

Natalia Maria Ruman, M.A. – the Silesian University, Katowice,

Cieszyn (Poland)

Irina Tarangul (Ирина Тарнагул), M.A. – the Yuriy Fedkovich National University,

Chernivtsi [Černìvcì] (Ukraine),

Aleksandra Tomorug (Александра Томоруг). M.A. – the Yuriy Fedkovich National

University, Chernivtsi Černìvcì (Ukraine),

Marek Mariusz Tytko, Ph.D. – the Jagiellonian University, Cracow (Poland)

Fr Vladimir Vukašinoviđ (Vladimir Vukašinović, [Владимир Вукашиновић], Ph.D.,

associate professor – the University of Belgrade, Beograd (Serbia),

Anna Marta Żukowska, Ph.D. with habilitation, professor – the Maria Curie-Sklodowska

University in Lublin (Poland).