Wydanie anglojęzyczne

W ramach wydawanego periodyku „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” jeden raz w roku (począwszy od 2014 r.) uruchomiamy wydanie corocznego, osobnego numeru w całości wyłącznie anglojęzycznego. W skład numeru anglojęzycznego wchodzą teksty artykułów i recenzji w języku angielskim oraz abstrakty (summaries), opublikowane w roku poprzednim w periodyku, wybrane, zdaniem redakcji jako reprezentatywne. Celem wydawania specjalnego numeru anglojęzycznego jest zamiar przybliżenia zawartości czasopisma Czytelnikom zagranicznym, w tym naukowcom z krajów anglojęzycznych. Jesteśmy otwarci na współpracę z anglistami z różnych krajów w zakresie autorskiego przygotowania specjalnego numeru w języku angielskim, poświęconego nie tylko chrześcijańskiej poezji słowiańskiej czy poezji w Biblii, ale także religijnej poezji anglosaskiej (np. metafizycznej, duchowej). Tutaj treść każdego nowego numeru publikowanego w całości po angielsku zależy w dużej mierze od aktywności autorów anglojęzycznych, anglistów, specjalistów religijnej literatury pięknej oraz od uczonych wielu różnych innych dyscyplin, dla których istotne jest dotarcie z wynikami swoich badań naukowych do anglojęzycznego czytelnika w skali globalnej na kilka kontynentów.

Marek Mariusz Tytko

http://www.religious-and-sacred-poetry.info