Punktacja

Czasopismo „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” jako nowo powstałe (2012), będzie poddawane klasyfikacji parametrycznej (punktowanej) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej po dwóch pełnych latach od momentu rozpoczęcia funkcjonowania (tj. od 2013 r.), czyli po dwóch latach od wydania pierwszej publikacji (tj. dopiero w 2015 r.). Obecnie Redakcja wspólnie z Autorami – pracuje nad uzyskaniem jak najlepszego wyniku punktowego w przyszłości dla czasopisma.

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko