Historia czasopisma

Koncepcja utworzenia czasopisma naukowego, które byłoby płaszczyzną wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, teologii i pedagogiki, a także z humanistycznych dziedzin pokrewnych, powstała w 2010 r. u założyciela periodyku dra Marka Mariusza Tytko, pedagoga, historyka sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ideę tę wsparł emerytowany profesor UJ dr hab. Bogusław Żurakowski, literaturoznawca, pedagog i kulturoznawca, który stanął na czele międzynarodowej rady naukowej. Czasopismo „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” zostało powołane do życia dnia 3 maja 2012 r. w Krakowie. W skład pierwszego zespołu redakcyjnego, poza dwoma wyżej wymienionymi naukowcami, wchodzą obecnie następujący uczeni z Polski: prof. UKSW dr hab. Wojciech Feliks Kudyba (literaturoznawca), prof. UJ dr hab. Maciej Jan Urbanowski (literaturoznawca), prof. KUL JPII dr hab. Piotr Juliusz Jaroszyński (filozof kultury, przedstawiciel tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej), prof. UMCS dr hab. Anna Marta Żukowska (pedagożka, historyczka wychowania artystycznego), prof. UŚ dr hab. Urszula Jolanta Szuścik (psycholożka twórczości), s. prof. UPJPII dr hab. Adelajda Sielepin CHR (teolożka, liturgistka), ks. dr hab. Roman Bogacz (teolog, biblista), prof. AGH dr hab. Adam Michał Nodzeński (statystyk), dr Barbara Krystyna Niemiec (językoznawczyni, pedagożka), z Republiki Czeskiej prof. UWr. doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (tłumacz, literaturoznawca), ze Słowacji: doc. dr hab. Marián Andričík (tłumacz, literaturoznawca), dr Ivica Hajdučeková (literaturoznawczyni), z Ukrainy: prof. dr hab. Svitlana Ivanivna Krawczenko (literaturoznawczyni), z Republiki Białorusi: doc. dr Eugeniusz Arkadejowicz Pańków (literaturoznawca) i doc. dr Olga Eugenijewna Pańkowa (literaturoznawczyni). Jesteśmy otwarci na naukową współpracę redakcyjną, a skład redakcji będzie się powiększał w miarę potrzeb w przyszłości o kolejnych specjalistów (lista redaktorów nie jest zamknięta).

Powołanie czasopisma było odpowiedzią międzynarodowego środowiska naukowego na współczesny kryzys piśmiennictwa humanistycznego. Akt założycielski czasopisma stanowi, że czasopismo jest powołane jako międzynarodowy kwartalnik naukowy, o treściach zgodnych (niesprzecznych) z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego. Od początku istnienia periodyku jego profil jest wyraźnie interdyscyplinarny z zachowaniem pewnej równowagi pomiędzy naukami filologicznymi, pedagogiką, psychologią, kulturoznawstwem, teologią i filozofią. Funkcję redaktora naczelnego objął w maju 2012 r. dr Marek Mariusz Tytko.

Czasopismo, choć wyrosło z naukowego środowiska uniwersyteckiego Krakowa, nie jest związane wyłącznie z jednym uniwersytetem, ale od początku, z założenia łączy środowiska uczelni wielu krajów Europy, w tym sensie jest to międzynarodowe dzieło wspólne licznych uczonych, prezentuje wyniki badań prowadzonych głównie w środkowoeuropejskich ośrodkach akademickich (Europa Środkowa/Centralna), obejmujących kilka humanistycznych dyscyplin naukowych. Zakres tematyczny uwidoczniony w tytule wyznacza ramy profilu czasopisma.

Jednocześnie od początku istnienia umożliwiliśmy uruchomienie profesjonalnego serwisu internetowego w kilku językach: polskim, angielskim, rosyjskim, białoruskim, czeskim, słowackim i ukraińskim (inne języki w serwisie internetowym nie są wykluczone, jesteśmy otwarci na współpracę w przyszłości). Sprofesjonalizowana wersja elektroniczna czasopisma jest redagowana w ten sposób, że poszczególne strony narodowe (językowe) serwisu internetowego odnoszą się do tych samych treści periodyku umieszczonego w pliku w formacie pdf (PDF), możliwego do przeszukiwania i pobierania z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć internet.

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko