Kontakt z Wydawcą

Adres Wydawcy:

Fundacja Naukowa Katolików “Eschaton’

ryba_m

The Office

ul. Włoska 17/27, 30-638 Kraków, Poland
phone: (+48) 511 350 665
e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl
marek.mariusz.tytko[at]gmail.com
religious-and-sacred-poetry[at]gmail.com
[at] = @

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Dla ułatwienia życia Autorom i Redakcji preferujemy kontakt mailowy.

Na maile oraz listy staramy się odpowiadać jak najszybciej, codziennie przeglądamy skrzynki pocztowe na bieżąco. W razie braku odpowiedzi prosimy o ponowne przesłanie wiadomości z kopią listu na inny podany wyżej adres, z zaznaczeniem, że jest to już kolejny list w danej sprawie.

Zapraszamy do kontaktu oraz do publikacji w „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”!

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko