Teksty recenzji artykułów naukowych

Tu do pobrania pliki pdf (PDF) zawierające teksty recenzji kolejnych artykułów i zawartości kolejnych numerów za dane lata kalendarzowe

[Plik pdf nr 1 (1) 2013] – spis artykułów recenzowanych

[Plik pdf nr 2 (2) 2013] – spis artykułów recenzowanych

http://www.religious-and-sacred-poetry.info