Partnerzy i patroni redakcji

Partnerami naukowymi Redakcji „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” są następujące organizacje i instytucje:

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie

Czasopismo jest indeksowane przez bazy danych:

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) – Questa.Soft GmbH (Frankfurt am Main)

‘The Central European Journal of Social Sciences and Humanities’ (C.E.J.S.H.) “Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych” (Poznań, Praha, Budapest, Bratislava)

Polska Bibliografia Naukowa (P.B.N.) (Warszawa)

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (J.B.C.) (Kraków)

Czasopismo „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” ukazuje się pod naukowym patronatem następujących instytucji lub organizacji:

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie

 

http://www.religious-and-sacred-poetry.info