Wydawca (Edytor)

Wydawca [Publisher]

Fundacja Naukowa Katolików
„Eschaton” (Kraków)

ryba_m

Wydawca [Editor]

Od początku istnienia stałym społecznym edytorem (wydawcą naukowym) „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” jest dr Marek Mariusz Tytko z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Polska), we współpracy z wieloma społecznymi redaktorami i wybranymi drukarniami cyfrowymi.


http://www.religious-and-sacred-poetry.info