Vydavatel

Vydavatel (publisher)

Fundacja Naukowa Katolików „Eschaton“ (Kraków)

Vědecký fond katolíků „Eschaton” (Krakow)

Vydavatel (editor)

Od počátku existence je neplaceným editorem (vědeckým vydavatelem) Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education dr. Marek Mariusz Tytko z Jagellonské univerzity v Krakově (Polsko), ve spolupráci s řadou neplacených redaktorů a vybranými digitálními tiskárnami.

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

(Přeložil Libor Martinek)