Naši autoři

Zveme vás, vážení čtenáři, k seznámení se s celým obsahem – modelem nejnovějšího, aktuálního vydání našeho časopisu Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education. Každé číslo obsahuje dvě hlavní části:
1) články, studie, zprávy z výzkumů, které tvoří jádro našeho časopisu;
2) recenze-materiály obsahující hodnocení knih a jiné materiály (např. prameny, bibliografie).

Mezi autory nejnovějšího vydání se nacházejí následující osoby:

Galina Ìvanìvna Âstrubecka [Galina Ivanovna Âstrubeckaâ, Halyna Ivanovna Yatrubetska], kand. nauk filol.– Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Luck, Ukraine)

Clarinda E. Calma, dr n. hum., Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie (Cracow, Poland)

Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (Poland)

Beata Maria Gaj, dr hab., – Uniwersytet Opolski, Opole (Poland)

Jože Krašovec, prof. drthe President of the Slovenian Academy of Sciences, Ljubljana (Slovenia)

Wojciech Kudyba, dr hab., prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Warsaw Poland),

Svìtlana Volodimirìvna Suharêva [Svetlana Vladimirovna Suhareva], kand. nauk filol. – Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Luck, Ukraine)

Alina Szymczyk – Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II, (Chicago, Illinois, the United States of America)

Marek Mariusz Tytko, dr n. hum., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Cracow, Poland)

Jean Ward, dr hab. n. hum. – Uniwersytet Gdański (Gdańsk, Poland)

Anna Marta Żukowska, dr hab. prof. UMCS, Ph.D. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin, Poland),

Bogusław Żurakowski, dr hab., prof. GWSH – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (Gdańsk, Poland)

[Soubor obsahuje seznam jmen a příjmení spolu s příslušností k univerzitě]

Religious and Sacred Poetry je časopisem s volným (zdarma, bezplatným) přístupem ke svému obsahu, což vyplývá ze zásady Open Access (volného přístupužádná omezení přístupu k plným verzím umístěných materiálů). To pomáhá autorům, aby se podělili o své odborné výsledky s celým vědeckým světem. Naši autoři tento princip pochopili, a proto u nás rádi publikují. Zveme vás ke spolupráci!

Výsledky výzkumu, které jsme obdrželi od autorů po uzavření posledního, aktuálního čísla a splňující příslušná kritéria, budou publikovány v následujícím (dalším) čísle. Autoři-badatelé z různých zemí mohou průběžně předkládat své články do dalších vydání. Texty předložené redakci jsou předmětem procesu vzájemného vědeckého hodnocení a práce publikované v časopise jsou chráněny autorským právem.

Obsah

Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education

[Příloha obsahu čísla (sešitu) 1/2013]

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko

(Přeložil Libor Martinek)