Anglická verze

V rámci vydávání časopisu Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education budeme jednou ročně (od roku 2014) realizovat jedno zvláštní vydání – samostatné číslo v angličtině. Obsahem čísla se stanou články a recenze v angličtině a abstrakty (summaries) publikované v časopise v předcházejícím roce a považované redakční radou za reprezentativní. Účelem vydání zvláštního anglického čísla bude přiblížit zahraničním čtenářům, včetně výzkumných pracovníků z anglicky mluvících zemí, obsah časopisu. Jsme otevřeni spolupráci s anglisty z různých zemí při přípravě speciálního čísla v angličtině, věnovaného nejen křesťanské slovanské poezii nebo poezii v Bibli, ale také anglosaské religiózní poezii (např. metafyzické, duchovní). Obsah každého nového vydání v plném znění v anglickém jazyce do značné míry závisí na aktivitě anglicky mluvících autorů, anglistů, specialistů na náboženskou poezii i z různých jiných oborů, pro něž je důležité prezentovat výsledky svého výzkumu před anglicky mluvícími čtenáři v globálním měřítku na několika kontinentech.

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko

(Přeložil Libor Martinek)