Postupy recenzování

Zde si můžete stáhnout pdf soubor obsahující základní principy recenzních postupů

[PDF soubor Obecné zásady recenzních postupů]

Soubor obsahuje:

Hlavní pravidla pro recenzování textů předložených k publikaci v časopise Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education

(v souladu s pokyny Ministerstva vědy a vysokého školství Polské republiky)

1. Pro hodnocení vědeckých textů (vědeckých příspěvků, výzkumných studií, vědeckých komunikátů, výzkumných zpráv) předložených autory redakci k posouzení pro publikaci v časopise Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education jsou doporučeni externí recenzenti, které jmenují členové Mezinárodní vědecké rady téhož časopisu.

2. Pro posouzení (k recenzi) každého odborného textu (každého pojednání, každého článku, každého komunikátu z výzkumu, každé zprávy z výzkumu) redakce jmenuje nejméně dva nezávislé recenzenty (externí hodnotitele) ze zemí mimo danou „jednotku“, včetně alespoň jednoho rodilého mluvčího (native speaker) v jazyce, ve kterém je napsán vědecký text předložený k projednání.

3. „Jednotkou“ rozumíme mateřskou univerzitu, kde jsou příslušni předseda Mezinárodní vědecké rady, šéfredaktor časopisu a autor odborného textu. Externí recenzent nemůže být členem redakce a ani členem Mezinárodní vědecké rady Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education.

4. S ohledem na texty napsané v cizích jazycích (tj. v jiném jazyce než v polštině), tedy v tomto případě anglicky, česky, slovensky nebo rusky, redakce jmenuje alespoň jednoho externího recenzenta příslušného k zahraničí vědecké instituci ze země mimo stát, z něhož pochází autor textu vědeckého textu předloženého k publikování.

5. Redakce a vydavatel přijímají jako řešení model podvojné anonymní kontroly textů, v němž se autor (autoři) a externí recenzenti navzájem neznají („dvojí slepý recenzní proces“, ang. double-blind review process); všechny autorské vědecké texty jsou před odesláním zakódovány, aby se autorovi zabránilo v identifikaci recenzenta a recenzentovi v identifikaci autora.

6. Jednou za kalendářní rok je na internetových stránkách časopisu (v internetovém servise časopisu) zveřejněn kompletní seznam (úplný přehled) recenzentů (externích). Seznam recenzentů zahrnuje: jméno (jména), příjmení, hodnost nebo titul, příslušnost (univerzita, město, stát). Seznam recenzentů je uspořádán v abecedním pořadí podle příjmení, ve vzestupném pořadí podle latinské nebo polské abecedy.

7. Redakce (vydavatel) s každým recenzentem podepisuje samostatnou smlouvu upravující zásady spolupráce mezi recenzentem a redakcí (mezi recenzentem a vydavatelem).

8. Recenze je vždy písemná a končí s výslovným doporučením ohledně zveřejnění textu (přijetí nebo zamítnutí textu). Formulář recenze textu (pojednání, článku, komunikátu z výzkumu, zprávy z výzkumu) je k dispozici na internetových stránkách časopisu (v internetovém servise časopisu).

9. Současně s vydáním dalšího čísla časopisu a internetovým vydáním časopisu jsou zvlášť pro každý text (pojednání, článku, komunikátu z výzkumu, zprávy z výzkumu) zveřejněna hodnocení každého recenzovaného textu.

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko

(Přeložil Libor Martinek)