Pravidla pro využívání časopisu

Podrobný obsah archivu Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education podléhá ustanovením mezinárodních a národních autorských práv. Kopírování či jiné použití textů publikovaných v časopise nebo úryvků je povoleno s uvedením zdroje. Jednotlivá čísla jako celek stejně jako jednotlivé články v celém svém rozsahu nebo jejich části s výjimkou citací nemohou být přetištěny, kopírovány, reprodukovány, mechanicky, elektronicky, magneticky nebo pomocí fotokopií rozmnoženy, popřípadě čteny v médiích bez písemného souhlasu vydavatele časopisu Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education. Jednotliví autoři publikovaných prací mohou přetisknout bezplatně (například ve svých knihách typu sebraných spisů“) vlastní originální texty, které byly dříve zveřejněny v Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education, avšak pouze a výhradně po předchozím písemném upozornění vydavatele a po uvedení v tomto reprintu úplné informace o zdroji původní publikace textu, kterým je Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education, a to i s uvedením ročníku, čísla a stránky, kde se text (článek, recenze atd.) původně objevil. Stahování textů pro výzkumné a vzdělávací účelyinternetové stránky časopisu je v rámci otevřeného přístupu (Open Acess) bezplatné. Náš vědecký časopis je prvním ve světě sociálních aktivit v oblasti religiózní a duchovní poezie, jenž byl vytvořen v úplném souladu se zásadou neziskové (non profit) organizace. Časopis nabízí všem zájemcům otevřený přístup (princip: Open Access, OA) k prezentovaným výsledkům výzkumu.

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko

(Přeložil Libor Martinek)