Historie časopisu

Myšlenka vytvořit vědecký časopis, který by poskytoval prostor infomacím z literatury, kulturních studií, teologie a pedagogiky, humanitních a souvisejících oborů, vznikla v roce 2010 u zakladatele časopisu, učitele a historika umění z Jagellonské univerzity v Krakově dr. Marka Mariusze Tytka. Tento nápad podpořil emeritní profesor UJ, literární vědec, pedagog a kulturolog prof. Bogusław Żurakowski, který stanul v čele mezinárodní vědecké rady periodika. Časopis Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education byl založen dne 3. května 2012 v Krakově. První redakční tým, kromě dvou výše zmíněných vědců, se nyní skládá z následujících polských učenců: prof. UKSW dr hab. Wojciech Feliks Kudyba (literární vědec), prof. UJ dr hab. Maciej Jan Urbanowski (literární vědec), prof. KUL JPII dr hab. Piotr Juliusz Jaroszyński (filozof kultury, zástupce tzv. Lublinské filozofické školy), prof. UMCS dr hab. Anna Marta Żukowska (pedagožka, historička výchovy uměním), prof. UŚ dr hab. Urszula Jolanta Szuścik (psycholožka tvůrčí práce), sestra prof. UPJPII dr hab. Adelajda Sielepin CHR (teoložka, liturgistka), dr hab. Roman Bogacz, kněz (teolog, biblista), prof. AGH dr hab. Adam Michał Nodzeński (statistik), dr Barbara Krystyna Niemiec (lingvistka, pedagožka); z České republiky doc. [dr hab.] PhDr. Libor Martinek, Ph.D., prof. UWr. (literární vědec, překladatel); ze Slovenska doc. [dr hab.] Marián Andričík (překladatel, literární vědec), dr. Ivica Hajdučeková (literární vědkyně); z Ukrajiny: prof. dr hab. Svitlana Ivanivna Krawczenko (literární vědkyně), z Běloruské republiky doc. dr Eugeniusz Arkadejowicz Pańków (literární vědec) a doc. dr Olga Eugenijewna Pańkowa (literární vědkyně). Jsme otevřeni vědecké redakční spolupráci a v budoucnu bude redakční rada v případě potřeby rozšířena o další odborníky (seznam redaktorů není uzavřený).

Vznik časopisu byl reakcí mezinárodního vědeckého společenství na současnou krizi humanitní literatury. Zakládací listina časopisu uvádí, že časopis je založen jako mezinárodní vědecký čtvrtletník na základě ustanovení, která jsou v souladu s učením římskokatolické církve. Od počátku je profil časopisu jednoznačně interdisciplinární při zachování rovnováhy mezi filologickými vědami, pedagogikou, psychologií, kulturními studii, teologií a filozofií. Funkce šéfredaktora se v květnu 2012 ujal dr Marek Mariusz Tytko.

Časopis, i když se vyvinul z vědeckého prostředí univerzity v Krakově, není spojen pouze s jednou univerzitou, ale od začátku propojuje univerzitní střediska mnoha zemí Evropy. V tomto smyslu jde o mezinárodní spolupráci mnoha vědců, prezentujících výsledky výzkumů prováděných především v akademických centrech ve střední Evropě a zahrnující několik humanitních oborů. Tematický záběr časopisu je patrný z jeho názvu a ten také určuje rámcový profil periodika. Od počátku existence časopisu jsme zároveň vytvořili profesionální webové stránky v několika jazycích: polštině, angličtině, ruštině, běloruštině, češtině, slovenštině a ukrajinštině (jiné jazyky na webu nejsou vyloučeny, jsme otevřeni spolupráci v budoucnosti). Profesionální elektronická verze časopisu je upravena tak, aby každá národní (jazyková) stránka webové stránky odkazovala na stejný obsah časopisu umístěný v souboru ve formátu PDF (PDF), aby bylo možné vyhledávání a stahování z libovolného místa na světě prostřednictvím internetu.

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko

(Přeložil Libor Martinek)