Mezinárodní vědecká rada

Pro časopis Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education, usilující o vysokou odbornou úroveň, je velkou ctí, že má znamenitou mezinárodní vědeckou radu. Mezi akademickými pracovníky mnoha oborů z několika kontinentů najdeme jména slavných evropských a amerických vědců. Severní Ameriku zastupují vědci z Kanady a Spojených států amerických. Evropu v současné době reprezentují odborníci z Rakouska, Běloruska, Česka, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a Ukrajiny. Mezinárodní vědecká rada, přestože je v ní členství čestné, bez závazků, zaručuje možnost mezinárodní vědecké spolupráce a otevřenosti vědeckého časopisu pro různé země světa v rámci autorské spolupráce.

Níže uvádíme aktuální seznam jmen vědců, členů mezinárodní vědecké rady našeho časopisu:

International Scholarly Council (mezinárodní vědecká rada)

Members of International Scholarly Council (členové mezinárodní vědecké rady)

Chief of International Scholarly Council (předseda mezinárodní vědecké rady)

Prof. nadzw. GWSH dr hab. Bogusław Żurakowski Prof. Ph.D. (Poland / Polsko, Gdansk / Gdańsk, Cracow / Kraków), e-mail: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com

[at] = @

Secretary of the International Scholarly Council (tajemník mezinárodní vědecké rady)

Dr Marek Mariusz Tytko, Ph.D. (Poland / Polsko, Cracow / Kraków)

e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl oraz e-mail: marek.mariusz.tytko[at]gmail.com

[at] = @

Bělorusko:

Doc. dr n. filol., C.Sci., Ph.D. Eugeniusz Arkadejewicz Pańkow / Яўген Аркадзьевіч Панькоў (Âŭgen Arkade’evič Pan’koŭ), (Belorus / Bělorusko, Grodno)

Doc. dr n. filol. C.Sci. Ph.D., Olga Eugeniejewna Pańkowa / Вольга Яўгеньеўна Панькова (Vol’ga Âŭgen’eŭna Pan’kova), (Belorus / Bělorusko, Grodno)

Česká republika:

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Czech Republic / Česká republika, Praha / Praga)

Doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (Czech Republic / Česká republika, Brno)

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., prof. nadzw. UWr. (Czech Republic / Česká republika, Opava / Opawa)

Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (Czech Republic / Česká republika, Ostrava / Ostrawa)

Prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Czech Republic / Česká republika, Brno)

Kanada:

Prof. dr. mgr, Prof. PhD, M.A. Janina Falkowska (Canada / Kanada, London, Ontario)

Německo:

Prof. dr Peter Drews, apl. prof. (Germany / Německo, Freiburg im Breisgau / Fryburg Bryzgowijski)

Prof. dr hab. n. fil. Alicja Teresa Nagórko (Germany / Německo, Berlin)

Polsko:

Prof. UJ dr hab. Teresa Jadwiga Bela (Poland / Polsko, Cracow / Kraków)

P. dr hab. Roman Bogacz, kněz (Poland / Polsko, Cracow / Kraków)

Dr hab. prof. KUL JPII Piotr Juliusz Jaroszyński (Poland / Polsko, Lublin)

Dr hab. prof. UKSW Wojciech Feliks Kudyba (Poland / Polsko, Warsaw / Warszawa)

S. (Sister/Sestra) dr hab. prof. UPJPII Adelajda Sielepin CHR (Poland / Polsko, Cracow / Kraków)

Dr hab. prof. UŚ Urszula Jolanta Szuścik (Poland / Polsko, KatowiceCieszyn)

Dr hab. prof. UJ Maciej Jan Urbanowski (Poland / Polsko, Cracow / Kraków)

Dr hab. prof. UMCS Anna Marta Żukowska (Poland / Polsko, Lublin)

Rakousko:

Univ. Prof. Mag. Dr. Alois Woldan (Austria / Rakousko / Österreich, Vienna / Wien / Wiedeń)

Serbia:

Ass. Prof. dr (Father Archimandrite) Vladimir Vukašinoviđ, Ph.D., [Протојереј-ставрофор Bанредни професор др Oтaц Владимир Вукашиновић (Páter doc. dr. Wladimir Wukaszinowidz), kněz, archimandryta] (Serbia / Србија, Beograd / Belgrad / Београд),

Slovensko:

Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph.D. (Slovakia / Slovensko, Košice / Koszyce)

Páter prof. PhDr. Pavol Dancák, Ph.D., kněz (Slovakia / Slovensko, Prešov / Preszów)

Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, Ph.D. (Slovakia / Slovensko, Ružomberok / Rużomberok)

M.Prof. KU doc.PaedDr. Tomáš Jablonský, Ph.D. (Slovakia / Slovensko, Ružomberok / Rużomberok)

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. (Slovakia / Slovensko, Bratislava / Bratysława),

Páter prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leštinský, Ph.D., kněz (Slovakia / Slovensko, Ružomberok / Rużomberok)

Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Slovakia / Slovensko, Prešov / Preszów)

Slovinsko:

Páter akad. prof. dr Jože Krašovec, kněz (Slovenia / Slovinsko, Ljubljana / Lublana)

Spojené státy americké:

Prof., Dr Anna Frajlich-Zając, Ph.D. (USA / Spojené státy americké, New York / Nowy Jork)

Švýcarsko:

Prof. dr Jens Herlth, Ph.D. (Switzerland / Helvetia / Švýcarsko, Freiburg / Fribourg / Fryburg)

Ukrajina:

Prof. Dr hab. Volodimir Ìvanovič Antofìjčuk, Ph.D. [Володимир Іванович Антофійчук (Wolodymyr Iwanowycz Antofijczuk)] (Ukraine/Ukrajina, Černivci/Chernivtsi/ Czerniowce)

Prof. dr. hab. Oleksandr Grigorovič Astaf’ȇv, Ph.D. [Олександр Григорович Астаф’єв / Александр Григорьевич Aстафьев (Oleksandr Grygorowycz Astafjew)] (Ukraine/Ukrajina, Kiev/Kyjiw/Kijów),

Prof. dr hab. Boris Ivanovič Bunčuk, Ph.D. [Борис Иванович Бунчук (Borys Iwanowycz Bunczuk)] (Ukraine/Ukrajina, Černivci/Chernivtsi/Czerniowce)

Prof. dr hab. Nadìâ Georgìїvna Kološuk, Ph.D. [Haдiя Георгіївна Колошук (Nadija Georgijiwna Koloszuk)], (Ukraine/Ukrajina, Luck/Łuck)

Prof. dr hab. Svìtlana Ìvanìvna Kravčenko, Ph.D. [Світлана Iванiвна Кравченко (Switłana Iwaniwna Krawczenko)] (Ukraine, Ukrajina, Luck/Łuck)

Prof. dr hab. Mar’âna Bogdanìvna Lanovik, Ph.D. [Мар’яна Богданивна Лановик (Marijana Bogdaniwna Łanowyk)] (Ukraine/Ukrajina, Ternopil/Tarnopol)

Prof. dr hab. Zorâna Bogdanìvna Lanovik, Ph.D. [Зоряна Богданивна Лановик (Zoriana Bogdaniwna Łanowyk)] (Ukraine/Ukrajina, Ternopil/Tarnopol)

Prof. dr hab. Luїza Konstantinovna Olander, Ph.D., [Луїза Константиновна Оландер (Lujiza Konstantinowna Olander)] (Ukraine/Ukrajina, Luck/Łuck)

Prof. dr hab. Natalìâ Mikolaїvna Sidorenko Ph.D., [Наталія Миколаївна Сидоренко (Natalija Mykolajiwna Sydorenko)] (Ukraine / Ukrajina, Kiev/Kyjiw/Kijów)

Prof. dr hab. Lidiâ Vìtalìїvna Snicarčuk Ph.D. [Лидия Віталіївна Сницарчук (Lidija Witalijiwna Snicarczuk)], (Ukraine/Ukrajina, Lviv/Lwów)

(Přeložil Libor Martinek)