Informacje dodatkowe

Wersja elektroniczna czasopisma jest bezpłatna (Open Access, OA).

Redakcja i Wydawca „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” NIE prowadzą sprzedaży elektronicznych lub papierowych wersji numerów czasopisma.

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko