Lista Recenzentów

Zgodnie z wymogami polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszącymi się do recenzowanych czasopism naukowych, podajemy zbiorczą listę recenzentów wszystkich numerów czasopisma „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, odrębnie za każdy miniony rok kalendarzowy. Nie wyszczegolniamy przy tym jaki tekst przez kogo był recenzowany.

Wymogi dla recenzentów podane są na stronie polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykaz (spis) recenzentów naukowych jest podawany alfabetycznie, zawiera:

tytuł, stopień naukowy, imię (imiona) i nazwisko, nazwa uniwersytetu (instytucji naukowej), miejscowość, państwo

Wykazy Recenzentów

Wykaz recenzentów za rok 2014:

Rev. Prof. dr Janusz Artur Ihnatowicz, Th.D. – The University of St. Thomas (Houston, Texas, the United States of America),

Prof. Dr Eric Ziolkowski, Ph.D. – The Lafayette College (Easton, Pennsylvania, the United States of America),

Prof. Dr Margaret Ziolkowski, Ph.D. – The Miami University (Oxford, Ohio, the United States of America),

Prof. dr Kas Mazurek, Ph.D. – The University of Lethbridge (Lethbridge, Canada)

Prof. dr Natal′â Tigranovna Pahsar′ân, Ph.D. – The State University of Lomonosov (Moscow, Russia)

Prof. dr Aleksej Viktorovič Tatarinov, Ph.D. – The State University of Kuban (Krasnodar, Russia)

Dr hab. Peter Káša, Ph.D. – The University of Prešov (Prešov, Slovakia),

Em. Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. – Palacký University (Olomouc, Czech Republic)

Em. Doc. PhDr. František Všetička CSc. – Palacký University (Olomouc, Czech Republic)

Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler, Ph.D. – The University of Cardinal Stefan Wyszyński (Warsaw, Poland)

Wykaz recenzentów za rok 2013:

Prof. dr Halina Filipowicz, Ph.D. – The University of Wisconsin (Madison, Wisconsin, the United States of America),

Rev. Prof. dr Janusz Artur Ihnatowicz, Th.D. – The University of St. Thomas (Houston, Texas, the United States of America),

Prof. Dr Eric Ziolkowski, Ph.D. – The Lafayette College (Easton, Pennsylvania, the United States of America),

Prof. Dr Margaret Ziolkowski, Ph.D. – The Miami University (Oxford, Ohio, the United States of America),

Prof. dr Kas Mazurek, Ph.D. – The University of Lethbridge (Lethbridge, Canada)

Prof. dr Natal’â Tigranovna Pahsar’ân, Ph.D. – The State University of Lomonosov (Moscow, Russia)

Prof. dr Aleksej Viktorovič Tatarinov, Ph.D. – The State University of Kuban (Krasnodar, Russia)

Dr hab. Peter Káša, Ph.D. – The University of Prešov (Prešov, Slovakia),

Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler, Ph.D. – The University of Cardinal Stefan Wyszyński (Warsaw, Poland)

Prof . UZ dr hab. Mirosław Kowalski, Ph.D. – The University of Zielona Góra (Zielona Góra, Poland)

Em. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz, Ph.D. – The Pedagogical University (Cracow, Poland)

Prof. AI dr hab. Piotr Mazur Ph.D. – The University of “Ignatianum” (Cracow, Poland)

Prof. UR dr hab. Marek Nalepa Ph.D. – The University of Rzeszów (Rzeszów, Poland)


Tu do pobrania pliki pdf (PDF) zawierające listy (wykazy, rejestry) Recenzentów za kolejne lata kalendarzowe

Recenzenci za 2014

Recenzenci za 2013

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

Marek Mariusz Tytko