Międzynarodowa Rada Naukowa

„Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” jako czasopismo o bardzo wysokim poziomie merytorycznym ma zaszczyt posiadać znakomitą Międzynarodową Radę Naukową. Wśród przedstawicieli świata nauki wielu dyscyplin naukowych z kilku kontynentów znajdujemy tu nazwiska znanych uczonych europejskich i amerykańskich. Amerykę Północną reprezentują uczeni z Kanady i USA (Stanów Zjednoczonych Ameryki). Europę reprezentują obecnie przedstawiciele: Austrii, Białorusi, Czech, Niemiec, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy. Międzynarodowa Rada Naukowa, chociaż ma wymiar honorowy, niezobowiązujący, gwarantuje jednak możliwość naukowej współpracy międzynarodowej i otwarcie się czasopisma na środowiska naukowe różnych krajów w ramach współpracy autorskiej.

Poniżej zamieszczamy aktualny wykaz nazwisk naukowców, członków Międzynarodowej Rady Naukowej naszego czasopisma:

International Scholarly Council (Międzynarodowa Rada Naukowa):

Members of International Scholarly Council, członkowie Międzynarodowej Rady Naukowej:

Chief of International Scholarly Council, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej:

Prof. nadzw. GWSH dr hab. Bogusław Żurakowski Prof. Ph.D. (Poland/Polska, Gdansk/Gdańsk, Cracow/Kraków), e-mail: boguslaw.zurakowski[at]gmail.com

[at] = @

 

Secretary of the International Scholarly Council/ Sekretarz Międzynarodowej Rady Naukowej:

Dr Marek Mariusz Tytko, Ph.D. (Poland/Polska, Cracow/Kraków)

e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl oraz e-mail: marek.mariusz.tytko[at]gmail.com

[at] = @

 

Austria:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Alois Woldan (Austria/Österreich, Vienna/Wien/Wiedeń),

 

Belarus:

Doc. dr n. filol., C.Sci., Ph.D. Eugeniusz Pańkow / ЯўгенАркадзьевіч Панькоў (Âŭgen Arkade’evič Pan’koŭ), (Belarus/Białoruś, Grodno),

Doc. dr n. filol. C.Sci. Ph.D., Olga Pańkowa / Вольга Яўгеньеўна Панькова (Vol’ga Âŭgen’eŭna Pan’kova), (Belarus/Białoruś, Grodno)

 

Czech Republic:

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Czech Republic/Czechy, Praha/Praga)

Doc. PhDr. Hana Bočkova, Dr. (Czech Republic/Czechy, Brno),

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (Czech Republic/Czechy, Opava/Opawa),

Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (Czech Republic/Czechy, Ostrava/Ostrawa),

Prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Czech Republic/Czechy, Brno)

 

Canada:

Prof. dr. mgr, Prof. PhD, M.A. Janina Falkowska (Canada/Kanada, London, Ontario)

 

Germany:

Prof. dr Peter Drews, apl. prof. (Germany/Niemcy, Freiburg im Breisgau / Fryburg Bryzgowijski)

Prof. dr hab. n. fil. Alicja Teresa Nagórko (Germany/Niemcy, Berlin)

 

Poland:

Prof. UJ dr hab. Teresa Jadwiga Bela (Poland, Polska, Cracow/Kraków)

Ks. (Father) dr hab. Roman Bogacz (Poland, Polska, Cracow/Kraków)

Dr hab. prof. KUL JPII Piotr Juliusz Jaroszyński (Poland/Polska, Lublin)

Dr hab. prof. UKSW Wojciech Feliks Kudyba (Poland/Polska, Warsaw/Warszawa)

S. (Sister/Siostra) dr hab. prof. UPJPII Adelajda Sielepin CHR (Poland/Polska, Cracow/Kraków),

Dr hab. prof. UŚ Urszula Jolanta Szuścik (Poland/Polska, Katowice-Cieszyn)

Dr hab. Maciej Jan Urbanowski (Poland/Polska, Cracow/Kraków)

Dr hab. Anna Marta Żukowska (Poland/Polska, Lublin)

 

Serbia:

Ass. Prof. dr (Father Archimandrite) Vladimir Vukašinoviđ, Ph.D., [Протојереј-ставрофор Bанредни професор др Oтaц Владимир Вукашиновић (archimandryta, o. doc. dr. Wladimir Wukaszinowidz)] (Serbia / Србија, Beograd / Belgrad / Београд),

 

Slovakia:

Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph.D. (Slovakia/Słowacja, Košice/Koszyce)

Ks. (Father) prof. PhDr. Pavol Dancák, Ph.D. (Slovakia/Słowacja, Prešov/Preszów)

Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, Ph.D. (Slovakia/Słowacja, Ružomberok/Rużomberok)

M.Prof. KU doc.PaedDr. Tomaš Jablonský, Ph.D. (Slovakia/Słowacja, Ružomberok/Rużomberok)

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. (Slovakia/Słowacja, Bratislava/Bratysława),

Ks. (Father) prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leštinský, Ph.D. (Slovakia/Słowacja, Ružomberok/Rużomberok)

Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Slovakia/Słowacja, Prešov/Preszów)

 

Slovenia:

Ks. (father) akad. prof. dr Jože Krašovec (Slovenia/Słowenia, Ljubljana/Lublana)

 

Switzerland:

Prof. dr Jens Herlth, Ph.D. (Switzerland/Helvetia/Szwajcaria, Freiburg/Fribourg/Fryburg)

 

Ukraine:

Prof. Dr hab. Volodimir Ìvanovič Antofìjčuk, Ph.D. [Володимир Іванович Антофійчук (Wolodymyr Iwanowycz Antofijczuk)] (Ukraine/Ukraina, Czerniowce/Černivci/Chernivtsi)

Prof. dr. hab. Oleksandr Grigorovič Astaf’ȇv, Ph.D.  [Олександр Григорович Астаф’єв / Александр Григорьевич Aстафьев (Oleksandr Grygorowycz Astafjew)] (Ukraine/Ukraina, Kiev/Kyjiw/Kijów),

Prof. dr hab. Boris Ivanovič Bunčuk, Ph.D. [Борис Иванович Бунчук (Borys Iwanowycz Bunczuk)] (Ukraine/Ukraina, Czerniowce/Černivci/Chernivtsi)

Prof. dr hab. Nadìâ Georgìїvna Kološuk, Ph.D. [Haдiя Георгіївна Колошук  (Nadija Georgijiwna Koloszuk)], (Ukraine/Ukraina, Luck/Łuck)

Prof. dr hab. Svìtlana Ìvanìvna Kravčenko, Ph.D. [Світлана Iванiвна Кравченко (Switłana Iwaniwna Krawczenko)] (Ukraine, Ukraina, Luck/Łuck)

Prof. dr hab. Mar’âna Bogdanìvna Lanovik, Ph.D. [Мар’яна Богданивна Лановик (Marijana Bogdaniwna Łanowyk)] (Ukraine/Ukraina, Ternopil/Tarnopol)

Prof. dr hab. Zorâna Bogdanìvna Lanovik, Ph.D. [Зоряна Богданивна Лановик (Zoriana Bogdaniwna Łanowyk)] (Ukraine/Ukraina, Ternopil/Tarnopol)

Prof. dr hab. Luїza Konstantinovna Olander, Ph.D., [Луїза Константиновна Оландер (Lujiza Konstantinowna Olander)] (Ukraine/Ukraina, Luck/Łuck)

Prof. dr hab. Natalìâ Mikolaїvna Sidorenko Ph.D., [Наталія Миколаївна Сидоренко (Natalija Mykolajiwna Sydorenko)] (Ukraine / Ukraina, Kiev/Kyjiw/Kijów)

Prof. dr hab. Lidiâ Vìtalìїvna Snicarčuk Ph.D. [Лидия Віталіївна Сницарчук (Lidija Witalijiwna Snicarczuk)], (Ukraine/Ukraina, Lviv/Lwów)

 

United States of America:

Prof. Dr Anna Frajlich-Zając, Ph.D. (USA/Stany Zjednoczone Ameryki, New York/Nowy Jork)

 


http://www.religious-and-sacred-poetry.info