Partneři a patroni redakce

Vědeckými partnery redakce Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education jsou tyto organizace a instituce:

[Logo a název instituce nebo organizace]

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie

http://www.ptt.net.pl/

Časopis je na seznamu indexovaných databází:

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) –

Questa.Soft GmbH (Frankfurt am Main, Germany)

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities’ (C.E.J.S.H.) “Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych” (Poznań, Praha, Budapest, Bratislava)

Polska Bibliografia Naukowa (P.B.N.) (Warsaw)

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (J.B.C.) (Cracow)

Časopis Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education vychází pod záštitou následujících akademických institucí nebo organizací:

[Logo a název instituce nebo organizace]

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie

http://www.ptt.net.pl/

https://www.religious-and-sacred-poetry.info

(Přeložil Libor Martinek)